Bogdan Bardzik

baner22 (1)
„Trzeba działać jak człowiek myślący,
trzeba myśleć jak człowiek czynu”

Jako bezpartyjny, niezależny kandydat na senatora, przedsiębiorca i mieszkaniec Podkarpacia chcę rozwiązywać problemy społeczne i gospodarcze wszystkich mieszkańców naszego regionu poprzez:
– promowanie ułatwień formalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem obywateli w sprawach bieżących, przez wprowadzanie spójnych, jednoznacznych przepisów i uproszczonych procedur,
– zapewnianie bezpieczeństwa przedsiębiorców i ich pracowników przez wprowadzenie osobistej odpowiedzialności urzędników za błędy ich pracy i niewłaściwej nadinterpretacji przepisów oraz przyjęcie zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wątpliwości w sprzecznych interpretacjach przepisów,
– wspieranie rozwoju gospodarczego w celu wzrostu ilości miejsc pracy oraz wspieranie zmian w kierunku zwiększenia ochrony praw pracowniczych i wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
– szczególną ochronę praw rodziny, zapewniających rodzicom, a nie urzędnikom, decyzje o wychowaniu dzieci w miłości i wsparciu rodzinnym,
– wpieranie organizacyjne i finansowe działań charytatywnych oraz inicjatyw społecznych, w tym w zakresie szeroko rozumianej aktywności i sportu.